ኣብ ናይ ህግደፍ ተነቂፍካ ኣገዳሲ መልእክቲ ናብ ደገፍቲ 2 days ago   3:08:22

zara Media
Eritrean news analysis for today October 15-2019, ፍትሒ, ይኣክል, መስፍን ሓጎስ

Comments 22 Comments

Mizan Gebru
አጆኻ ዝበሉ ይበሉ በዓል ዕንቅፋት አይትገደሰሎም ዝተከፍሉ ይኮኑ ቃልስኻ ቀጽል አለ ልዮም ከአ።
Leti Gebrekristos
እሞ ሕጂ ኣብቲ ዘሎ ናይ ይኣክል
ቃልሲ ኣትዮም ግዲኦም ክጻወቱ ግበርዎም። እምበር ዘዝሓደሰ ውድባት ምጭጫሕ ሕጂ እውን ታሪኽ ምድጋም እዩ።
Leti Gebrekristos
እዋእ ቃልሲ፡ብኸመይ ዲኻ ትርድኦ????
Leti Gebrekristos
ክቡር ሓው ኩሉ ኣርትሪዊ
ቁኑዕ ሃገሪዊ ኣረኣእያን ንጹር ኣከያይዳን
ኔርዎ እንተዝኸውን እዚ ሕጂ ሃገርና ወዲቓቶ ዘላ ዓዘቕቲ ኣይምመጸን
ኣሽሓት ውድባት ኣይምነበረን
ክንድዚ ግዜ ከኣ ኣይምወሰደልናን።
ስለዚ ንስኻን ነቐፌታ መጺኡኒ
ጸርፊ መጺኡኒ ኢልካ ኣንጸርጺርካ
ሞራልካን ቃልስኻን ንድሕሪት ክትጎትት የብልካን። ብኣንጻሩ ብመን እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣለሊኻ ከተጋልጾን ክትምክቶን እዩ ዘለካ። እዚ ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲ ምዃኑ
እመን። ሓሓደ ግዜ ህይወትካ እውን ዝሓትት ምዃኑ ትፈልጦ ኢኻ። በጃኻ
ኣይተንጸርጽር። ተቢዕካ ተቓለስ።
Letina K
ካብዞም ንኣሽቱ ኣብዚ ዝተወልዱ እሞ ቂኑዓት ኣብ ዲሞክራሲ ተወሊዶም ግሉጹንት ዘልዎም እንተወግሓላ እዛ ኤርትራና:: እንበር እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት መራግቲ ኢሰያስ ዝለዎ ስለዝኾነ ተተሓቕኑ ህግደፍ ዘወልድ ኣሎ::
Letina K
ኣብ ጥጡሕ ባይታ ዘይተሰረት ገዛ ከዕቁበካ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሌኻ ወዲቁ እዩ ዝቀትለካ ::
Letina K
ኣንታ ጅግና ኢኻ : ኢሰያስ አውን ብሕቡእ እዚ ኩሉ ይገብር ነሩ እዩ ሎሚ ሃገር ሓንቁ ህዝቢ ዝበልዕ ዘሎ:: ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ናጽነት ኢልና ንጽመም ኔርና ኢሎም ይጣዓሱ ካብዚ መከራ እዚ ኣይተማሃርናን ማለት ድዩ::
Eritrawit Patriot
አቱም የሕዋት ነንሕድሕና ክንባላዕ ነቲ ቀንዲ ጉዳይ ንርሶዖ አለና. ቃልሲ ኩሉ እዩ ዘጠቃልል. አዝዮም አሸገርቲ ሰባት ከምዘሎዉ ፈሊጥና. ምቅላስ እዩ መፍቲሒ.
Ibrahim Nasser
You are honest and dedicated Eritrean.
Freweyni Mossazghi
Doooooo!!!!!!!!
AmEritrean GitSAtSE
ጃይ ጻጸ ጃይ ኣንት giጻጸ
Peter David
ኣብ፣ዝኾነ፣ጉዕዞ፣ህይወት፣ወዲ፣ሰብ፣ፈታዊ፣ኣንድሕሪ፣ኣልዩ፣ጸላኢ፣ከምዘሎ፣ርዱእ፣ነገር፣እዩ፣ገስጋሲ፣እንተሎውን፣ኣድሓርሓሪ፣ኣሎ፣ወሳኒ፣ግን፣ሚዛን፣ናይ፣
እቲ፣ኣብ፣ሓቅን፣ግቡእን፣ናይ፣ምሉእ፣ወዲሰብ፣ተመርኩሲ፣ዝጉዓዝ፣ሰለዝኾነስ፣ዓወት፣ናይ፣ ግድን፣እዩ።
Eri Eruna 03
Hiji Kea Natka Akeba Texewe Aleka . Wey Eza Eritrea Hagerey Zeyhalfeka . Zezerkebe Akeba Mexewa Koynu 🤔🤔🤔🤔
tesfaldet gebru
ኣየ ብዓል ኮንቶ
Tighisti Yemane
Everything you said is 💯right
Keep it up the hard working bro, I'm so proud of you god bless you 👍💪🏽
Lavita Maiko
Ajoka Negasi Wedi Eri Jegna
Eri Zere
Ajokum Deki Eri 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💪 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
Den Den
❤👍👍👍
Add Reply

ኣገዳሲ መልእክቲ ናብ ደገፍቲ ኣብ ናይ ህግደፍ ተነቂፍካ 2 days ago   57:06

Eritrean news analysis for today 4 October, ይኣክል ንምልኪ, መስፍን ሓጎስ